Tree

Irene arnaiz lopez arbol 0001
Irene arnaiz lopez ezgif com optimize
Irene arnaiz lopez zbrush document

highpoly

Irene arnaiz lopez zbrush document2

3D modeling tree done for a project in my old school.